Nick Sao Tầm Trung

Khi nhận được tài khoản mật khẩu anh em đổi mật khẩu ngay nhé ! Sẽ không xử lí Nick Sai vì nick đúng mới gửi khách

Đã có bán vàng tự động sv1, sv3 x7 100k 700tv, mua truy cập ngay: https://nicksao.com/recharge/vang-nrosao

Sét Kích Hoạt:
Máy chủ: 1 sao
Hành tinh: Xayda
Thành Viên Sao:
9,999đ
Sét Kích Hoạt:
Máy chủ: 1 sao
Hành tinh: Xayda
Thành Viên Sao:
9,999đ
Sét Kích Hoạt: Có đồ kích hoạt nhưng chưa đủ sét
Máy chủ: 1 sao
Hành tinh: Namek
Thành Viên Sao: Đã kích hoạt
50,000đ
Sét Kích Hoạt:
Máy chủ: 2sao
Hành tinh: Xd
Thành Viên Sao:
200,000đ
Sét Kích Hoạt: Không
Máy chủ: 1 sao
Hành tinh: Namek
Thành Viên Sao: Chưa kích hoạt
10,000đ
Sét Kích Hoạt: Không
Máy chủ: 1 sao
Hành tinh: Trái Đất
Thành Viên Sao: Chưa kích hoạt
10,000đ